Logo Sympozjum

 

Pliki do pobrania

 


Komunikat nr 1


Komunikat nr 2


Komunikat nr 3 - Program Sympozjum


Notatka o Sympozjum


XXXII Sympozjum Siłowni Okrętowych

 

Serdecznie witamy na stronach XXXII Sympozjum Siłowni Okrętowych.

 

 

W dniach 24-25 listopada 2011 roku odbyło się w Szczecinie XXXII Sympozjum Siłowni Okrętowych. Patronat naukowy nad Sympozjum objęły: Zespół Techniki Morskiej Sekcji Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN, Zachodniopomorski Zespół Środowiskowy Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. SymSO'11 objęte było Mecenatem Miasta Szczecin. Wydanie publikacji pokonferencyjnych zrealizowano przy udziale środków finansowych otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Sympozjum to organizowane jest corocznie przez jednoimienne Zakłady, Katedry oraz Instytuty kształcące w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji siłowni okrętowych: Politechniki Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Należy podkreślić, że było to już 32 Sympozjum, co świadczy o ciągłym zainteresowaniu poruszaną tematyką oraz o jego atrakcyjności.

 

Celem XXXII Sympozjum Siłowni Okrętowych było m.in. umacnianie związków nauki z praktyką przez wymianę doświadczeń i weryfikację nowych trendów w technice okrętowej.

 

Organizatorzy mieli zaszczyt gościć obok przedstawicieli wymienionych szkół wyższych, w tym Dziekanów wszystkich wydziałów o profilu mechaniczno-okrętowym, także gości z Litwy z Aleksandras Stulginskis University w Kownie.

 

Nie zawiedli też specjaliści z przemysłu i gospodarki morskiej. Byli nimi m.in. przedstawiciele MAN Diesel & Turbo Poland Sp. z o.o., Alfa-Laval Polska Sp. z o.o., PBP Enamor, Polska Żegluga Morska, HOLDING-ZREMB Gorzów S.A., UNITEST oraz przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie. Należy także odnotować fakt dużego zainteresowania obradami Sympozjum ze strony studentów Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT, a także Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie. W obradach Sympozjum uczestniczyło w pierwszym dniu 109 osób i 36 w drugim.

 

W ciągu dwóch dni obrad wygłoszono na VI sesjach 22 referaty. Wszystkie referaty były recenzowane. W wyniku przeprowadzonego postępowania spośród 34 referatów 18 zostało zakwalifikowanych do druku w czasopiśmie naukowym Journal of Polish CIMAC jako publikacje pokonferencyjne oraz podobnie, 7 referatów zostało zakwalifikowanych do druku w czasopiśmie naukowym Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie.

 

Kolejne XXXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych odbędzie się w listopadzie 2012 roku. Jego organizatorem będzie Akademia Morska w Gdyni.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Sympozjum. które znajdują się w zakładce Tematyka.

 

 

Wojciech Zeńczak
Komitet Organizacyjny
XXXII Sympozjum Siłowni Okrętowych
SymSO 2011